Alex over Holla

“Een menselijke en persoonlijke benadering is van belang”

Local Hearts

Ik werk bij Holla op de insolventieafdeling en krijg daar te maken met bedrijven en personen die financieel in de problemen zijn gekomen. Daar zit vaak een groot persoonlijk aspect aan. Een voorbeeld hiervan is het eerste faillissement waar ik aan heb gewerkt bij Holla. Dat ging om een kleine kapperszaak in Hilversum. Juridisch gezien speelde er niet veel en er waren geen grote bedragen mee gemoeid, maar voor de eigenaresse was dit een erg ingrijpende gebeurtenis. Je bent in de eerste plaats advocaat of curator, maar op dat moment is het ook belangrijk dat je iemand goed begeleidt en informeert en dat je een beetje onzekerheid kunt wegnemen in een moeilijke periode. Een menselijke en persoonlijke benadering is van belang.

Een vliegende start in mijn vakgebied

Dat eerste faillissement is gelijk ook tekenend voor de manier waarop ik als junior advocaat bij Holla betrokken word. Mijn eerst werkdag was een maandag en op dinsdag werd ik gebeld door de collega die als curator was aangesteld in dit faillissement. Of ik interesse had om samen het dossier op te pakken? Ik ben die dag mee geweest naar de kapperszaak en ben daarna van A tot Z bij het faillissement betrokken geweest. Op dat moment had ik geen ervaring met faillissementen en kende ik de systemen nog niet. Voor mijn collega was het waarschijnlijk makkelijker geweest om met een meer ervaren advocaat te werken. In plaats daarvan gaven ze mij deze kans en heb ik zo een vliegende start kunnen maken in het rechtsgebied en bij Holla.

Bekijk vacatures

Global Minds

Naast faillissementen adviseren we in onze praktijkgroep ook bedrijven die failliet dreigen te gaan, die willen herstructureren of nieuwe financieringen willen aantrekken. We hebben een hele diverse cliëntenbasis en werken bijvoorbeeld ook voor multinationals met een groot personeelsbestand. Het werk in zo’n zaak is compleet anders dan een kleinschalig faillissement. Het is veel formeler en juridisch inhoudelijk. Omdat er meer speelt bekijk je de zaak met een bredere blik en moet je ook rekening houden met internationale belangen. Een investeerder of een vestiging kan zich in China, Duitsland of Engeland bevinden. Dat soort zaken pakken we ook op en dat vraagt een zakelijkere benadering.

Een stevige fundering voor mijn toekomst

De kracht van Holla ligt volgens mij in de combinatie van de Brabantse identiteit en het lokale DNA, maar dan wel één van de grootste kantoren van het zuiden zijn. Het is mijn ambitie om over een paar jaar zelf curator te worden en Holla speelt daarin een faciliterende rol. Dankzij mijn collega’s die als curator werken staan wij bekend als een professioneel en vakkundig kantoor. En het helpt dat Holla thuis is in alle rechtsgebieden. Bij een groter faillissement spelen discussies en geschillen op allerlei vlakken, zoals bijvoorbeeld arbeidsrecht, huurrecht en intellectueel eigendomsrecht. In complexe faillissementen is het van belang dat de curator bij een kantoor werkt dat de capaciteit heeft om dat op te vangen en dat is bij Holla het geval.

Volgende: Michelle over Holla

Bekijk vacatures