Gertjan over zijn carrière bij Holla

“Ik ga hier de diepte én de breedte in.”

Wat ik belangrijk vind in mijn werk? Ik wil me vooral blijven specialiseren, interessante zaken zelfstandig op kunnen pakken en de ruimte krijgen voor nevenfuncties. En het mooie is dat ik dat allemaal vind bij Holla. De kwesties die we voor cliënten oppakken zijn juridisch ingewikkeld, waardoor ik mezelf als vastgoedspecialist kan blijven uitdagen. En kom ik er even niet uit? Dan kan ik altijd even sparren met mijn collega’s.

Je bent geen schakel in een dossier

Ik had al ruime ervaring in de advocatuur voordat ik bij Holla begon. Vaak moet je je dan eerst bewijzen binnen een kantoor. Maar bij Holla kreeg ik vanaf het begin het vertrouwen om dossiers zelfstandig van voor tot achter te behandelen, én de vrijheid om hier strategische keuzes in te maken. Laatst heb ik daardoor snel kunnen schakelen in een huurrechtelijke kwestie. In korte tijd heb ik onder andere gebruik gemaakt van de nieuwe Europese beslagleggingsmogelijkheden om financiële schade te voorkomen. Door de tegenpartij flink onder druk te zetten met een procedure en een kort geding, heb ik een goede deal – met flink wat nullen voor de komma – kunnen sluiten. Het geeft echt een kick dat je dit door strategische zetten goed op kunt lossen voor de cliënt. Wat extra mooi is, is wanneer een cliënt je vervolgens aanbeveelt bij derden. Dat is echt een bevestiging dat je je werk goed doet én het levert nieuwe contacten op. Zo bouw ik aan een mooie portefeuille met cliënten die ik op hoog niveau kan bedienen.

Bekijk vacatures

Je bent niet veroordeeld tot je afdeling

Soms wordt een zaak gaandeweg groter dan geanticipeerd. Op dat moment kan ik collega’s inschakelen die me direct op detailniveau kunnen helpen. Je hoeft dus niet van alles een beetje te weten, maar kunt je volledig richten op het rechtsgebied waar je energie van krijgt. Deze kennis wordt overigens onderling wél breed gedeeld. Door van elkaar te leren kunnen we kansen en risico’s herkennen en op het juiste moment de juiste collega inschakelen. Daardoor worden cliënten beter geholpen en blijven we weg van het individualistische sfeertje dat nog wel eens in de advocatuur heerst. Bij Holla hangt er juist een hele gemoedelijke sfeer op kantoor. Iedereen luncht met iedereen en als er een aanleiding te vinden is, dan is er een borrel.

Er is ruimte voor nevenfuncties

Daarnaast is er binnen Holla ook ruimte voor andere activiteiten. Op sociaal of sportief vlak – zoals de fietstour ‘Ronde van Holla’ – maar ook op het gebied van nevenactiviteiten. Ik ben bijvoorbeeld actief betrokken in de Klachtencommissie van woningcorporatie Wonen Zuid, waardoor ik op de hoogte blijf over de belangen en ontwikkelingen binnen de huurdersmarkt. Ook geef ik cursussen over huurrecht aan verschillende corporaties en gemeenten. Dit is voor mij qua acquisitie erg interessant, omdat ik op deze manier ook kan bouwen aan mijn eigen portefeuille. Daarnaast vind ik het leuk dat ik de ruimte krijg om een jonge advocaat op te leiden om zelfstandig dossiers op te pakken, en een aantal anderen te begeleiden door hen inhoudelijk en procedureel bij te sturen. Dit zorgt echt voor verdieping en verbreding van mijn werk.

Volgende: Iris over carrière

Bekijk vacatures